اعتراف رئیس GASC:
پرینت 09 دچار رکود شده است


اخبار چاپ:رئیس GASC كه نمایشگاه پرینت 09 را سازمان‌دهی می‌كند، گفت: این نمایشگاه با به مبارزه طلبیدن ركود در حوزه چاپ ارزش خود را به عنوان "یك بازار سرمایه‌گذاری قوی و باعث رشد وترقی در این صنعت" ثابت كرده است.

به گزارش اخبار چاپ و به نقل از پرینت ویك، رالف نپی كه چهار هفته پیش از آغاز نمایشگاه سخن می‌گفت، افزود: "نمایشگاه تحت تاثیر ركود قرار گرفته است و با این حال  حضور 650 شركت در این نمایشگاه كه از 11 تا 16 سپتامبر در شیكاگو برگزار می‌گردد، قطعی است.
به گفته وی با این همه اما درخواست هایی از 65 شركت متقاضی طی شش هفته گذشته باعث شده فضایی معادل 1300 متر مربع به فضای 42000 مترمربعی نمایشگاه افزوده شود.
شایان ذکر است، در نمایشگاه امسال برای نخستین بار "نمایشگاه در نمایشگاهی" موسوم به PackPrint با تمركز بر موضوع بسته‌بندی، غرفه‌ "فضای سبز" با تمركز بر موضوع محیط زیست و فضایی برای "چاپ در آینده" كه به فنونی نظیر RFIDو چاپ‌های الكترونیكی می‌پردازد؛ در نظر گرفته شده است.
نپی می‌گوید: "ركود مانند همه نمایشگاه‌ها بر كار ما هم تاثیر گذاشته است ولی ما خوش شانس هستیم كه نمایشگاه ما هنوز یك بازار سرمایه‌گذاری قوی و مترقی برای این صنعت است. بسیاری از شركت‌ها به ما گفته‌اند كه این تنها نمایشگاه و بازار اصلی سرمایه‌گذاری ارزی آن‌‌ها برای سال 2009 است."

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۸ چهارشنبه ۴ شهريور