همزمان با سمینار نشررومیزی وچاپ کتاب در تیراژ کم صورت می گیرد
رونمایی کتاب "آینده چاپ در قرن بیست ویکم"اثر پروفسورفرانک رومانو


این کتاب نوشته ی پروفسور فرانک رومانو است که یکی از مشهورترین چهره‌های صنعت چاپ در زمینه‌ی فناوری و امور مربوط به آن به شمار می‌رود وبه تشریح نقطه نظرات منحصر به فرد وی در مورد صنعت چاپ امروز و نیز این که در آینده این صنعت چگونه عمل خواهد کرد می پردازد.


کتاب آینده چاپ در قرن بیست ویکم نوشته پرفسور فرانک رومانو و با ترجمه حسین یار احمدی همزمان با سمینار نشر رومیزی و چاپ کتاب در شمارگان کم در محل هتل اسپیناس تهارن رونمایی می شود.
این کتاب نوشته ی پروفسور فرانک رومانو است که یکی از مشهورترین چهره‌های صنعت چاپ در زمینه‌ی فناوری و امور مربوط به آن به شمار می‌رود وبه تشریح نقطه نظرات منحصر بفرد وی در مورد صنعت چاپ امروز و نیز این که در آینده این صنعت چگونه عمل خواهد کرد می پردازد.

در این کتاب به موضوعات مختلفی پرداخته شده است که از آن جمله می توان به تاریخ مختصر رسانه‌، دنیای رسانه ، جنگ و اتحاد رسانه‌ای،روند گرایشات گوناگون در ارتباطات، برخورد مرزهای رسانه، ردیابی مصرف کننده اطلاعات ،رسانه جمعی و نشر، قدرت چاپ در نشر، قدرت چاپ در تبلیغات، قدرت چاپ در ارتباطات، رسانه های متكی بر مکان،آینده‌ی چاپ اشاره کرد.

کتاب" آینده چاپ در قرن بیست ویکم" توسط حسین یاراحمدی ترجمه شده واز سوی انتشارات عصر(به مدیریت جلال ذکایی )در تیراژپانصد نسخه منتشر و توسط شرکت توتالیا به چاپ خواهد رسید.

 رونمایی از این کتاب همزمان با" سمینار نشررومیزی وچاپ کتاب در تیراژ کم"که روز سه شنبه 26دی در محل هتل اسپیناس واقع در بلوار کشاورزحد فاصل خیابان حجاب وفلسطین ، ساعت 19تا22 صورت می گیرد و کتاب  دراختیار شرکت کنندگان در سمینار قرارخواهد گرفت.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۷ دي