احمد ابوالحسنی
انتخاب هیات مدیره جدید اتحادیه چاپ را به اهالی صنف تبریك گفت


احمد ابوالحسنی طی نامه ای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه چاپ تهران را به اهالی این صنف تبریك گقت .

به گزارش اخبار چاپ ، احمد ابوالحسنی طی نامه ای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه چاپ تهران را به اهالی این صنف تبریك گقت . متن نامه ایشان در ذیل آمده است .

 

به نام حاضر و ناظر

 

هیات مدیره محترم اتحادیه چاپ تهران

اینك كه مشیت خالق هستی بر این قرار گرفت به انسانهای دلسوز و فرهیخته ای چون شما اندیشمندان بر جایگاه هدایت و سكانداری صنعت عظیم چاپ قرار گیرد بر خود واجب دیدیم به اهالی این صنف مقدس تبریك بگوییم . با سپاس بیكران از حضرت رحمان ضمن تبریك به فرد فرد منتخبین در این باوریم كه خورشید طلوعی دوباره آغازید تا نور صداقت و ژرف نگری را با تابشی عمیق بر قلب های مرده راه دهد و عظمتی دوباره به این صنعت فراگیر به ارمغان بیاورد .

تنها اوست وكیل ما و پیروزكننده ما .

رونوشت اخبار چاپ

 

                                                                             از طرف گروه گفتمان

                                                                                 احمد ابوالحسنی 
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۰ خرداد