رییس نمایشگاه کتاب تهران :
کتابخانه ملی نباید در موضوع فیپا فرصت سوزی کند


بهمن دری بعد از شنیدن گله ی ناشران در باره تعلل کتابخانه ملی در صدور فیپا گفت : نباید این موضوع جنبه اداری به خود بگیرد و کتابخانه ملی نباید در این زمینه فرصت سوزی و تعلل نماید .

به گزارش اخبار چاپ و به نقل از ستاد اطلاع رسانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران: بهمن دری رییس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از شنیدن گله ی ناشران در باره تعلل کتابخانه ملی در صدور فیپا یا فهرست نویسی و شناسه کتاب گفت : نباید این موضوع جنبه اداری به خود بگیرد و کتابخانه ملی نباید در این زمینه فرصت سوزی و تعلل نماید .
بهمن دری ادامه داد :همانطور که چرخه صدور مجوز را تندتر خواهیم کرد در صورت تداوم نارسایی ها در ارائه فیپا معاونت امورفرهنگی سیاست های لازم را اتخاذ خواهد کرد .
وی باشاره به اینکه همه تلاش ما براین است تا موانع پیش روی تولید علم را برداریم گفت :قطعا با حذف موانع اداری می توانیم شاهد بالندگی و شکوفایی تولید علم باشیم بنابراین روان سازی تولید چاپ و نشر کتاب ،برای رسیدن به این هدف کمک می کند .
رییس نمایشگاه کتاب تهران ابعاد کیفی و محتوایی نمایشگاه را مهمتر از اقدامات اجرایی دانست و گفت :اما تا زمانی که محلی مناسب و در خور برای نمایشگاه کتاب احداث نشود فعالیت های اجرای و اداری و ساخت سازی بر نگاه کیفی غلبه خواهد کرد .
دری همچنین از حضور ناشران حوزه جنگ نرم با تازه ترین آثارشان دریکی دو ساله گذشته در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت :امسال در بخش دانشگاهی نمایشگاه کتاب نیز شاهد رشد کم نظیر هم از حیث محتوا و هم از نظر عناوین و تعداد هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد : اساتید و دانشجویان و کتابخانه های دانشگاه ها از این فرصت برای تامین و تجهیز تازه ترین منابع ، بهره کافی را ببرند .

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۰ شنبه ۲۷ فروردين