مدیر انتشارات كتابسرای تندیس در گفت و گو با اخبار چاپ :
حوزه های نشر باید تخصصی باشد


داشتن چاپخانه برای ناشرانی که حجم كار سالانه آنها كم است، به صرفه نیست.

ابوالفضل میرباقری مدیر انتشارت كتابسرای تندیس با اعلام این مطلب به اخبار چاپ  گفت: فكر می كنم در حوزه نشر هر كس باید در حیطه تخصص و تجربه خود كار كند. این مساله همان طور كه درباره دیگر مشاغل صدق می كند، در نشر هم صادق است. مثلا یك جراح اگر قرار باشد در كنار جراحی حرفه ای، مدیر یك بیمارستان و یك درمانگاه تخصصی هم باشد، مسلما نمی تواند كلیه كارها را با كیفیت مطلوب ارائه كند. در صنعت نشر هم اگر حوزه ها تفكیك شده باشد، بهتر می توان عمل كرد.
وی افزود: اگر قرار باشد ناشری در كنار كار نشر به چاپ كتاب های خود نیز اقدام كند، به تنهایی نمی تواند از پس مدیریت این دو كار بر آید و ناچار می شود از مشاورانی استفاده كند كه به كار گیری آنها نیاز به هزینه دارد. چاپخانه داری و نشر، دو حوزه كاری متفاوت است و حتی اگر ناشری پیدا شود كه به همه مسائل این دو حوزه اشراف داشته باشد، باز هم احتمال خطا وجود دارد.اما به طور كلی اینكه این كار به صرفه هست یا خیر، به میزان و وضعیت كار او بستگی دارد.
میرباقری درباره توانایی مالی ناشران برای ورود به حوزه چاپ نیز گفت: به واسطه وام و كمك می توانند این كار را انجام دهند. هر ناشری سیاست كار خودش را تعیین می كند و ما نمی توانیم از بیرون در این باره نظر بدهیم. اگر كسی بتواند در این حوزه سرمایه گذاری كند، می تواند وارد كار شود. در كار نشر ضمن نگاه فرهنگی، باید نگاه اقتصادی هم وجود داشته باشد. بنابراین اگر از نظر ناشری ورود به این عرصه سودآور باشد و توانایی مالی آن را هم داشته باشد، می تواند وارد كار چاپ شود.
او با اشاره به برخی از ناشران بزرگی كه كار نشر و چاپ را توامان انجام می دهند گفت: برخی از این دوستان در كار چاپ هم، مانند كار نشر  موفق عمل كرده اند. ضمن اینكه به خاطر داشتن چاپخانه توانسته اند كتاب های خود را در هر شمارگانی كه مایل بوده اند منتشر و تجدید چاپ كنند و به جای صرف هزینه ای برای انبارداری، در زمانی كه شمارگان هر كتاب تمام شود، اقدام به انتشار چاپ های بعدی كنند.
وی در پایان افزود: هر ناشری برای خود یك سیاست كاری دارد كه توجیه پذیر است. برای ورود به عرصه چاپ هر كس باید به توانایی های خود نگاه كند. برای كار خیلی ها تداخلی ایجاد نمی شود و موفق هم هستند. ضمن اینكه اگر كسی نتواند این دو كار را همزمان انجام دهد و شكست بخورد، دلیلی وجود ندارد كه دیگران نتوانند.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۸ سه شنبه ۲۰ مرداد