سیامک دری در گفت و گو با اخبار چاپ:
شهرک چاپ تنها به چاپخانه های استاندارد مجوز ورود دهد


عضو هیات علمی اولین کنفرانس مدیریت کیفیت بر چاپ اعلام کرد برگزاری کنفرانس های علمی به شرط توانایی جذب مخاطب می توانند در ارتقاء صنعت چاپ موثر واقع شوند.

سیامک دری، مدیر گروه چاپ مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره 5 در گفتگو با اخبار چاپ ضمن اعلام این مطلب درباره مخاطبان اولین کنفرانس ملی مدیریت بر کیفیت در چاپ گفت: مخاطبان اصلی این کنفرانس چاپخانه داران، گرافیست ها، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حوزه چاپ هستند و اگر این کنفرانس در جذب هر یک از این گروههای مخاطب موفق نباشد، نمی تواند آن گونه که باید بر ارتقاء صنعت چاپ کشور تاثیر بگذارد.

عضو هیات علمی کنفرانس مدیریت بر کیفیت در چاپ افزود: حوزه صنعت چاپ با مشکلات زیادی دست به گریبان است اما یک کنفرانس علمی به خودی خود نمی تواند در حل این مشکلات اثرگذار باشد اما اگر به صورت هدفمند برگزار شود و شیوه عمل و بیانیه داشته باشد، اثرگذاری خود را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود دیدگاه های سنتی موجود در این حوزه می توان به اثرگذاری کنفرانس ها و طرح های علمی امیدوار بود، گفت: فکر می کنم اگر چاپخانه داران به طور عینی به این نتیجه برسند که رعایت پارامترهای مورد قبول یک کنفرانس یا طرح علمی، برای آنها دست و پا گیر نیست و کیفیت کار تولیدی آنها را هم افزایش می دهد، از این کار استقبال خواهند کرد. در حال حاضر کیفیت در صنعت چاپ سلیقه ای است اما این کنفرانس قصد دارد کیفیت را به صورت دستورالعمل به واحدهای چاپی ارائه کند.

دری درباره ضمانت اجرایی دستورالعمل های کنفرانس های حوزه صنعت چاپ می گوید: نمی توان یک واحد چاپی را ملزم به رعایت آیین نامه های یک کنفرانس کنید؛ مگر اینکه آن آیین نامه ها پشتوانه حقوقی و دولتی داشته باشند. تنها راه ملزم کردن واحدهای چاپی به رعایت آیین نامه ها و استانداردها این است که در شهرک صنعتی چاپ، تنها به واحدهایی اجازه ورود داده شود که این استانداردها را رعایت می کنند. در غیر این صورت واحدهای چاپی تا به این باور نرسند که رعیت استانداردها به بهتر شدن کار خودشان کمک خواهد کرد، نمی توان به ضمانت اجرایی چنین آیین نامه هایی چشم دوخت.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۸ يکشنبه ۲۸ تير