در حاشیه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا تهران، مطرح شد :
ظرفیت های جدیدی باید در اتحادیه های کشور شکل بگیرد


جعفری نماینده انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران در گفتگو با خبرنگار اخبار چاپ گفت: کلیه اتحادیه ها تابع قانونی واحد در زمینه برگزاری انتخابات هیات مدیره خود هستند. لذا می توان به صراحت عنوان کرد که اعضاء و صاحبان پروانه کسب در هیچ صنفی نمی توانند از طریق وکالتنامه یا اعزام نماینده در انتخابات شرکت نمایند.

به گزارش اخبار چاپ و در حاشیه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، جعفری نماینده انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران و یکی از اعضای هیات برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار اخبار چاپ گفت: کلیه اتحادیه ها اعم از تولیدی و خدمات فنی و خدماتی و توزیعی تابع قانون و آیین نامه ای واحد در زمینه برگزاری انتخابات هیات مدیره یا هیات رئیسه های خود هستند. به این لحاظ می توان به صراحت عنوان کرد که اعضاء و صاحبان پروانه کسب در هیچ صنفی نمی توانند از طریق وکالتنامه یا اعزام نماینده در انتخابات شرکت نمایند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به شرایط شرکت در انتخابات تصریح کرد: حضور در انتخابات اتحادیه های صنفی معمولا به دو صورت است. بخشی فراوانی از اعضای هر صنفی با حضور در محل رأی گیری، به عنوان رأی دهنده در انتخابات حاضر می شوند و بخش دیگری از اعضای صنف (که از نظر کمی تعداد کمتری هستند) به عنوان کاندیدا و نامزد انتخاباتی در این عرصه حاضر می شوند. شرایط حضور برای هر یک از دو گروه فوق متفاوت است. در مورد گروه نخست، ارائه کارت شناسایی معتبر و همچنین ارائه پروانه کسب (اعم از معتبر یا موقت) کفایت می کند. اما در خصوص گروه دوم که همان کاندیداهای حضور در ترکیب هیات مدیره هستند، شرایط به گونه ای دیگر است. بدین معنی که برای این گروه، ارائه پروانه کسب معتبر (بلندمدت) و پذیرفته شدن در گزینش هیات نظارت بر اصناف که وابسته به مرکز اصناف وزارت بازرگانی است، الزامی می باشد.
نماینده انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران، بروز مشکل در انتخابات بعضی از اتحادیه ها را ناشی از عدم توجه به مفاد قانون و آیین نامه برگزاری دانست و افزود: قانون نظام صنفی و قوانین زیرمجموعه آن، مانند آیین نامه اجرایی شیوه و روش برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه اتحادیه های صنفی، شرایط را به صورت واضح و آشکاری مشخص نموده است. حتی قانون گذار آنچنان دقیق عمل کرده است که احتمال هرگونه همراهی و شاید تقلب در انتخابات را از مسئولین اجرایی سلب کرده است. به عنوان مثال فعالیت هیات نظارت و تعیین صلاحیت کاندیداها به طور کلی با ترکیب هیات اجرایی متفاوت است. به گونه ای که هیات اجرایی هیچ گونه اطلاعی از چرایی و چگونگی تأیید یا رد صلاحیتها نداشته و نخواهد داشت.
بدین جهت اگر چنانچه در انتخاباتی، مشکل یا مسئله ای در زمینه برگزاری انتخابات به وجود آمده باشد، به طور قطع از ناحیه برگزارکنندگان بوده و هیچ مشکلی در این خصوص در قانون وجود ندارد. خوشبختانه آیین نامه اجرایی و دیگر قوانین موجود در این زمینه تمامی راهکارهای اصلی و روشمند را انتخاب کرده و در اختیار برگزارکنندگان قرار داده است.
نماینده وزارت بازرگانی و مسئول برگزاری انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در پایان به موضوع تصویب قوانین انتخاباتی اتحادیه های صنفی اشاره کرده و افزود: کلیه قوانین مربوط به اتحادیه های صنفی، از جمله قوانین مربوط به انتخابات در این اتحادیه ها، در مرکز اصناف وزارت بازرگانی و با هماهنگی و همراهی مچامع امور صنفی تهیه، تنظیم و تصویب می شوند.
از جمله فعالیتهایی که در این خصوص در حال انجام است، بررسی کیفیت واگذاری مسئولیتهای وزارت بازرگانی در بخش اصناف، به اتحادیه های صنفی است. البته در این زمینه باید نسبت به ساختار موجود اتحادیه ها بازنگری بنیادی صورت گیرد. چرا که بسیاری از اتحادیه ها در حال حاضر امکان انجام این مسئولیتها را در ساختار فعلی خود ندارند. اما از طرف دیگر، توجه به واگذاری هرچه سریعتر مسئولیتهای دولتی و اجرایی شدن مفاد اصل44 قانون اساسی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: