بهمن پورمند در پاسخ به پرسش تسنیم
هیچ چاپخانه‌ای به دلیل تداخل صنفی بسته نشده و نخواهد شد


رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با اشاره به رفع مشکل تداخل صنفی با بخشنامه وزارت ارشاد در پاسخ به پرسش تسنیم‌، گفت:‌ تاکنون هیچ چاپخانه‌ای به این علت بسته نشده است و نخواهد شد.

به گزارش اخبار چاپ به نقل از خبرگزاری تسنیم، نشست خبریرؤسای فعلی اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای حضور در انتخابات این اتحادیه پیش ازظهر امروز، دوشنبه 18 خردادماه، در سرای اهل قلم برگزار شد‌، «اتحاد 94» عنوانیاست که بهمن پورمند‌، ایرج استاد علینقی‌، احمدرضا اعتماد مظاهری‌، حمید غفاری‌،سید مجتبی هاشمی کرمانی‌ و محمدعلی اقبال برای شرکت در انتخابات هیئت مدیرهاتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای خود برگزیده‌اند.

 بهمن پورمند دراین نشست در سخنانی با اشاره به مشکلات تداخل صنفی چاپ و لیتوگراف و صحاف گفت:‌ مامدت‌ها درگیر بحث تداخل صنفی بودیم تا اینکه روز گذشته در پاسخ به استعلامی که ازوزارت ارشاد کرده بودیم،‌ فعالیت واحدهای چاپی در حوزه لیتوگرافی و صحافی بلامانعاعلام شد که بر طبق آن بحث تداخل صنفی قابلیت طرح ندارد.

وی در توضیح بیشتراین طرح گفت‌: پیش از برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی در سال گذشته بنده و آقایاعتماد مظاهری به دیدن آقای فاضلی در اتاق اصناف رفتیم و درباره نمایشگاه صحبت‌هاییرا داشتیم،‌ پس از آن رؤسای اتحادیه‌های لیتوگراف و صحاف بر ما خرده گرفتند که چرااین اقدام را انجام دادید،‌ چرا که نمایشگاه متعلق به ماست،‌ پس از آن نیز بحثتداخل صنفی را مطرح کردند.

پورمند تصریح کرد:‌از طرفی دیگر اتاق اصناف نیز قانونی دارد که می‌گوید تداخل صنفی در میان صنوفنباید پیش آید،‌ من بسیار تلاش کردم که تعادل ایجاد کنم‌، اما متأسفانه هر دفعه بهنوعی آزار و اذیت‌ها بیشتر می‌شد،‌ تا اینکه من استعلامی از وزارت ارشاد گرفتم کهآیا با توجه به آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ و واحدهای وابسته مصوب سال 71می‌توان این بحث تداخل صنفی را اعلام کرد که وزارت ارشاد بحث را خلاف دانست.

رئیس اتحادیهچاپخانه‌داران تهران گفت:‌ به نظر می‌رسد که این دوستان در آستانه تبلیغات برایانتخابات با هدف زیر سوال بردن مدیریت فعلی اتحادیه اینگونه بحث‌ها را مطرح کرده‌اند.

احمدرضا اعتماد‌مظاهریرئیس تعاونی چاپخانه‌داران تهران نیز با اشاره به اتحاد 94 گفت:‌ اتحاد 94 با تکیهبر تحصیلات‌، تجربیات‌،‌ تخصص در زمینه‌های مختلف اعضای خود را جمع کرده است‌،تجربیات اعضا مشمول بر 16 سال حضور در اتحادیه است‌، آقای پورمند 8 سال و بنده وآقای هاشمی هر کدام 4 سال در اتحادیه حضور داشته‌ایم و هم‌چنین از لحاظ تحصیلاتآکادمیک تیم ما در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد‌، هم‌چنین از نظر تجربیات حرفه‌اینیز در وضعیت بسیار قابل قبولی هستیم.

وی با اشاره بهعنوان گروه رقیب انتخاباتی خود گفت‌: گروه حریف نام خود را ائتلاف گذاشته است‌، اینائتلاف با نیروهای بیرون از صنف چاپ صورت گرفته است،‌ نیروهایی که در رأس اتحادیه‌هایچاپ و لیتوگراف حضور داشته و در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند که به ما آسیب بزنند.اندک افرادی هم هستند که با آن‌ها همراهی می‌کنند‌، این همراهی ضرر و زیانی را بهصنف چاپ وارد کرده است.

حمید غفاری ازاعضای کمیسیون حل اختلاف اتحادیه چاپخانه‌داران تهران نیز در سخنانی گفت:‌ ما درصنعت چاپ با حزب روبرو نیستیم،‌ برای انتخابات نیز گروه‌ها می‌بایست از پیش تشکیلشده باشند و در طول دوره چهارساله بخش‌هایی از فعالیت صنفی خود را اجرا کنند،‌ تازمانی که به انتخابات رسیدند، برای صنف اهداف و فعالیت‌هایشان شناخته شده باشد.

وی ادامه داد:‌متاسفانه در صنعت چاپ نیز به مانند جامعه در آستانه انتخابات افراد معرفی می‌شوندو بدون شناخت کافی عده‌ای باید به آن‌ها رأی دهند،‌ پس از انتخابات نیز به یکبارهتمام جریانات و تبلیغات و هیاهوهای انتخاباتی فروکش می‌کند و دیگر پیگیری نمی‌شود.منخواهش می‌کنم که دوستان پس از انتخابات از فعالیت‌های خود دست‌ نکشند و صنف چاپ رایاری کنند.

بخش دوم این نشست‌،به پرسش و پاسخ کاندیدای انتخابات با خبرنگاران گذشت. احمدرضا اعتمادمظاهری رئیستعاونی چاپخانه‌داران تهران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه برنامه‌های اعضایاتحاد 94 برای رفع مشکلات موجود در صنعت چاپ که طی سال‌های گذشته حل نشده است‌،چیست؟ گفت:‌ یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما دفاع از کیان چاپخانه‌داران دربرابر دست‌اندازی‌های احتمالی  است. البته من با نظر شما که طی چند سال گذشتهمشکلات حل نشده است‌، موافق نیستم،‌ چرا که باید در این زمینه ظرفیت‌های اتحادیهرا نیز در نظر گرفت،‌ خود ما نیز رضایت صد درصدی از فعالیت‌های گذشته نداریم،‌ چراکه حاشیه‌های ایجاد شده دست هیئت مدیره را در بسیاری از موارد بست.

وی افزود:‌ برنامه‌هایوسیعی ریخته شده است‌، از جمله برنامه‌های آموزشی بر اساس ظرفیت‌های فردی‌، هم‌چنیندر حوزه رفع مشکلات مالیاتی‌، کار و تامین اجتماعی،‌ ایجاد آرامش و همدلی درتشکیلات صنفی‌ و... همچنین یکی از برنامه‌های ما استفاده از فرزندان چاپ است کهنیروهای جوان اما متخصص به شمار می‌روند،‌ ایجاد فرهنگ مدیریت نوین در صنف چاپ واتحادیه چاپخانه‌داران‌، پیگیری مسائلی که با دستگاه‌های  ذیربط به صورت جدیپرداخت نشده است،‌

حمید غفاری نیز درپاسخ به این پرسش که آیا اتحاد 94 برنامه‌ای برای قیمت‌گذاری صحیح در صنف چاپدارد، گفت:‌ تعرفه اجرت چاپی باید هر ساله تعیین شود،‌ اما از طرف دیگر واحدهایچاپی هم باید به آن عمل کنند،‌ اکنون بین 5 تا 10 درصد قیمت کتاب تعرفه چاپ است،یعنی کتابی که 5 هزار تومان قیمت دارد،‌ 500 تومان تعرفه چاپی پرداخت کرده است.اگر تعرفه را دوبرابر کنیم‌، تشنج اقتصادی به وجود نمی‌آید‌، اما نوعی جو روانیوجود دارد که گویی با افزایش قیمت‌ها بازار دچار آشفتگی می‌شود.

وی ادامه داد:‌عدم تجمع فعالان چاپ در جلسات موجب شده است که از یکدیگر بی‌خبر بوده و نسبت بهقیمت واجد در صنف چاپ نتوانیم تصمیم‌گیری صحیحی داشته باشیم.

پورمند نیز درپاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه از بهمن ماه که بحث تداخل صنفی مطرح شد،‌ تاکنونچند واحد چاپی به این علت پلمب شده‌اند‌، گفت: هیچ واحد چاپی پلمب نشده است‌، مگراینکه واحدی مجوز نداشته باشد که ما خود نیز واحدهای بدون مجوز را پلمب می‌کنیم.

اعتماد مظاهری نیزدر پاسخ به پرسش دیگر تسنیم،‌ مبنی بر اینکه این بخشنامه وزارت ارشاد تا چه اندازهوجاهت قانونی دارد‌، گفت:‌ این بخشنامه بر اساس مصوبه هیئت وزیران که به مجلس رفتهو تبدیل به قانون شده صادر شده است. از سال 71 که این بخشنامه تصویب شده تاکنونکسی به این قانون اعتراض نکرده است.

اعتماد مظاهریتصریح کرد:‌ عقل سلیم می‌گوید که ما اکنون باید به تکه تکه کردن صنف بپردازیم یاتجمیع؟ مسئله تجمیع همیشه به واسطه سیاست‌گذاری‌های متولیان چاپ مورد تأکید بودهاست‌ و آن هم دلایلی داشته از جمله اینکه باید قیمت تمام شده را پایین آورد تابتوانیم جلوی واردات محصولات چاپی را به کشور بگیریم و قیمت تمام شده تولید داخلرا کاهش دهیم.


منتشر شده توسط تسنیم در تاریخ ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ خرداد
نسخه چاپی نسخه چاپی       ارسال به دوست ارسال به دوست

تاریخ انتشار:۱۳۹۴ هجدهم خردادکلیدها :


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: