با انجام اصلاحات و اضافات صورت گرفت
ابلاغ دستورالعمل تازه شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور


دستورالعمل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور با اعمال اصلاحات و اضافاتی دهم خرداد ماه به تصویب و امضای وزیر ارشاد رسید و ابلاغ شد.به گزارش اخبار چاپ براساس دستورالعمل بازنگری شده تعداد اعضای شورا افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

دستورالعمل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور  با اعمال اصلاحات و اضافاتی دهم خرداد ماه به تصویب و امضای وزیر ارشاد رسید و ابلاغ شد.به گزارش اخبار چاپ براساس دستورالعمل بازنگری شده تعداد اعضای شورا  افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.
حضور نمایندگان وزارت خانه های اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور( سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) و اعضای حقیقی از جمله ویژگی های این دستورالعمل است.
از دیگر بندهای این دستورالعمل و درکنار حضور اعضای اتحادیه های صنفی صنعت چاپ، حضور دو نماینده از میان اعضای صنوف و حضور چند نفر از اساتید و صاحب نظران و کارشناسان این حوزه در نشست ها است که قابل توجه است.
ایجاد دبیرخانه شورا در دفتر امور چاپ و پیگیری مصوبات شورا از دیگر بندهای این دستورالعمل است که تاکنون جایش خالی بود.
 براساس اعلام دفتر  امور چاپ با ابلاغ این دستور العمل دور تازه نشست های  شورا به زودی آغاز خواهد شد.
این دستور العمل 8 ماده‌ای در تاریخ 10/3/92 به امضاء وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.

متن کامل دستورالعمل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ به شرح زیر است:

دستورالعمل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور

مقدمه:

صنعت چاپ به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در عرصه فرهنگی، نقش بسیار مهمی در تولید و نشر آثار مکتوب و گسترش اطلاعات عمومی و تخصصی افراد برای ارتقای سطح دانایی هر جامعه ایفا می‌نماید. از دیگر سو این صنعت، به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در چرخه تولید و توسعه مولفه‌های اقتصادی همچون اشتغال‌زایی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و... به شمار می‌رود. اهمیت راهبردی صنعت چاپ و بسته‌بندی، لزوم ایجاد بستری مناسب برای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی یکپارچه و واحد با مشارکت نمایندگان همه تأثیرگذاران و ذینفعان دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی، برای رسیدن به یک چشم انداز مطلوب را دو‌ چندان می‌‌کند. لذا برای نیل به این اهداف، شورای سیاستگذاری صنعت چاپ، بر اساس این دستورالعمل تشکیل می‌شود:

ماده1-اهداف شورا:

1-1- تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های کلان، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های توسعه صنعت چاپ کشور بر اساس سند راهبردی و چشم انداز ترسیم شده

1-2- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی مرتبط با صنعت چاپ

ماده2-وظایف شورا:

2-1-تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه صنعت چاپ کشور بر اساس سند راهبردی

2-2- شناسایی مداوم نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید‌های موجود در صنعت چاپ کشور

2-3-بررسی و تصویب برنامه‌های سالانه حوزه صنعت چاپ کشور

2-4- پیشنهاد بازنگری در ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صنعت چاپ برای تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح

2-5-سایر موارد ارجاعی توسط رئیس شورا

ماده3- ارکان شورا:

3-1-اعضای شورا

3-2-دبیرخانه

3-3-کارگروه‌ها

ماده4- اعضای شورا:

4-1- معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رئیس شورا)

4-2- مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(دبیر شورا)

4-3- نماینده مطلع و مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-4- نماینده مطلع و مرتبط وزارت اقتصاد و دارایی با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-5- نماینده مطلع و مرتبط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با معرفی عالیترین مقام دستگاه

4-6- نماینده بزرگترین اتحادیه چاپخانه داران کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-7- نماینده بزرگترین اتحادیه لیتوگرافان کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-8- نماینده بزرگترین اتحادیه صحافان کشور (بر اساس تعداد عضو)

4-10 تا 11- دو نماینده به انتخاب اتحادیه های صنفی چاپ کشور (به غیر از بند 4-6)

تبصره: جلسه انتخاب نمایندگان مذکور هر دو سال یکبار، توسط دبیر شورا و با دعوت از همه اتحادیه های صنفی دارای مجوز (به غیر از اتحادیه بند 4-6)در دفتر امور چاپ و نشر برگزار می شود. رای گیری به صورت مکتوب و بر اساس حضور اکثریت مدعوین و رای اکثریت نسبی انجام می شود.

4-12- مدیر یکی از بزرگترین چاپخانه‌های دولتی کشور به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا

4-13 تا 15- یک تا سه نفر از بین صاحب‌نظران، مدرسان، پیشکسوتان و متخصصان صنعت چاپ کشور که بنا به ضرورت به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا برای حضور در جلسات دعوت می‌شوند.

4-16 تا 17- دو نفر از مدیران حوزه‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بنا به ضرورت و انتخاب رئیس شورا در جلسات حضور می‌یابند.

تبصره-احکام اعضای شورای سیاست گذاری از سوی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

ماده5-چگونگی تشکیل، رسمیت و ابلاغ مصوبات جلسات شورا:

5-1- جلسات شورا با نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

5-2- جلسات شورا به صورت ماهانه و با دعوت کتبی دبیر شورا برگزار می‌شود.

5-3- مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا، پس از تایید رئیس شورا، ابلاغ و با صلاحدید ایشان به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

5-4- دستور جلسات بنابر پیشنهاد هر یک از اعضاء، پس از طی مراحل کارشناسی در کارگروه‌ها و دبیرخانه در دستور کار شورا و از یک هفته پیش از زمان جلسات در اختیار اعضاء قرار می گیرد.

5-5- غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی هر عضو به منزله انصراف تلقی و پس از تایید شورا، اقدامات لازم برای جایگزینی ایشان انجام خواهد شد.

ماده6-دبیرخانه شورا: دبیرخانه در دفتر امور چاپ و نشر و زیر نظر دبیر شورا مستقر می‌شود و وظایف زیر را برعهده‌ دارد:

6-1- تنظیم دستور و زمان جلسات و ارسال دعوتنامه برای اعضاء

6-2- تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات

6-3- پیگیری مصوبات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به جلسات شورا

6-4- بررسی کارشناسی پیشنهادات، موضوعات و دستور جلسات از طریق کارگروه‌های ذیربط

6-5- سایر امور محوله از طرف شورا

ماده7- کارگروه‌های شورا: بنابر ضرورت و به تناسب موضوعات مطرح شده، به پیشنهاد و تصویب اعضای شورا، کارگروه‌های تخصصی دائمی و موقت در سطح ستاد و استان‌ها تشکیل و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود.

ماده8- این دستورالعمل در 8 ماده و یک تبصره، در بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور بازنگری و در تاریخ 10/03/92 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ خرداد


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: